Komunikace

Údržba místních komunikací

Technické služby zajišťují údržbu místních komunikací v rozsahu: HON

  • ruční úklid chodníků a komunikací,
  • strojní čištění komunikací,
  • opravy výtluků, dlažeb, štěrkování cest,
  • opravy kanalizačních vpustí,
  • opravy čekáren, laviček, odpadkových košů, mostů, zábradlí,
  • výměna dopravních značek a značení přechodů,
  • zimní údržba komunikací.

Představujeme nejnovějšího pomocníka - multifunkční pracovní stroj ZEBRA

Od pondělí 15. dubna disponují Technické služby Nová Paka krásným, ale hlavně účelným strojem k údržbě místních komunikací. Náš vozový park se rozrostl o nový pracovní stroj s výměnnými nástavbami ZEBRA.
Vozidlo s šířkou 1,63 a délkou 4,26 metru tvoří základ, ke kterému lze podle potřeby připojit různé příslušenství.
Nové komunální vozidlo bude fungovat jako nosič výměnných nástaveb s trojstranným sklopným valníkem. Je vybaveno stavitelnou radlicí k úklidu sněhu z těžko přístupných kominikací a úzkých ulic včetně sypacího zařízení na inertní nebo chemický materiál.
Dalším důležitým prvkem je cisterna doplněná zařízením pro tlakové čištění kanalizačních vpustí.
Velký komfort nabízí i prostorná kabina pro obsluhu, ta byla následně zaškolena pro používání všech funkcí nového vozidla.
Za vše dohromady včetně sjednaného servisu město zaplatí bezmála 2,6 milionu korun včetně DPH. Kromě dalších podmínek si město s dodavatelem sjednalo i desetiletý pozáruční servis stroje.

Slavnostní předání stroje zahájil v prostoru Ježkova statku ředitel TS NP Jiří Bičiště. Za přítomnosti vedení města přivítal i hlavní dodavatele nové techniky pana Petra Řiháka, ředitele společnosti Zebra Group, která dodala automobil vlastní výroby a pana Jana Nožičku, ředitele a jednatele Kobitu, který byl dodavatelem jednotlivých nádstaveb. Dodávce předcházelo řádné výběrové řízení a vítězný dodavatel kromě nejlepších finančních podmínek zaručuje v případě opravy i přechodné dodání náhradního stroje.
Ředitel TS NP mimo jiné zdůrazdnil, že právě tento typ stroje ve firmě dosud chyběl a určitě pomůže ke zkvalitnění údržby místních komunikací v Nové Pace. Poděkoval za vstřícnost i vedení města, protože pořizovací náklady nejsou zanedbatelné.


Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz