Správa

Správa hřbitovů

Spravujeme hřbitovy Nová Paka, Podlevín, Přibyslav, Pustá Proseč, Studénka, Štikov, Valdov, Vrchovina.

Řád pohřebišť (PDF formát)

Nájemní smlouva hrobu (PDF formát)

Informace o skončení platnosti smluv o nájmu hrobovéh místa na veřejném pohřebišti (PDF formát)

Evidence hřbitovů a hrobů: Militká Lenka: telefon 493723638, militka@tsnovapaka.cz

Návštěvní doba hřbitovů

  • Nová Paka:
    • letní období (duben-říjen) 7-20 hodin
    • zimní období (listopad-březen) 8-17 hodin
    • svátky vánoční, velikonoční, památka zesnulých 7-21 hodin
  • ostatní hřbitovy v obcích, které jsou ve správě Technických služeb města Nové Paky, nemají přístup časově omezen.

Říjen na přibyslavském hřbitově Kontakt na správce hřbitova v Nové Pace:
Burda František: telefon 604399639 (volat pouze v pracovní době od 6:00 hod. do 14:30 hod.)

Pronájem hrobového místa - Hřbitovní poplatky

S účinností od 1.1.2004 je pronájem hrobového místa na pohřebišti zpoplatněn dle následujícího členění:

Druh hrobového místa Cena na 10 let
hřbitov Nová Paka venkovské hřbitovy
Urnový hrob do 1 m2 750,- Kč 320,- Kč
Jednohrob do 2,5 m2 750,- Kč 320,- Kč
Dvojhrob do 5 m2 1000,- Kč 640,- Kč
Dvojhrob 5-16 m2 1000,- Kč 640,- Kč
Hrobka do 20 m2 1200,- Kč 800,- Kč

Poplatky za hřbitovní práce a služby

S účinností od 1.1.2017 jsou stanoveny tyto poplatky za hřbitovní práce a služby
(schváleno Radou města Nová Paka dne 16.12.2016) :

Druh práce Cena letní Cena zimní
Vykopání hrobu nad 120 cm v Nové Pace vč. přípravných prací a záhozu 3500,- Kč 4500,- Kč
Vykopání hrobu nad 120 cm v ostatních obcích vč. přípravných prací a záhozu 4000,- Kč 5000,- Kč
Poplatek za prohloubení hrobu 500,- Kč
Manipulace s hrobovým zařízením 800,- Kč
Uložení urny, vyzvednutí urny 300,- Kč
Vsyp do vsypové loučky 600,- Kč
Exhumace zetlelých ostatků bez kopání a záhozu 500,- Kč

Z přibyslavského hřbitova je nádherný pohled na Sněžku


Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz