Správa

Správa hřbitovů

Spravujeme hřbitovy Nová Paka, Podlevín, Přibyslav, Pustá Proseč, Studénka, Štikov, Valdov, Vrchovina.

Řád veřejných pohřebišť města Nová Paka (PDF formát)

Nájemní smlouva hrobu (PDF formát)

Informace o skončení platnosti smluv o nájmu hrobovéh místa na veřejném pohřebišti (PDF formát)

Evidence hřbitovů a hrobů: Militká Lenka: telefon 493723638, militka@tsnovapaka.cz

Návštěvní doba hřbitovů

  • Nová Paka:
    • letní období (duben-říjen) 8-19 hodin
    • zimní období (listopad-březen) 8-17 hodin
    • svátky vánoční, velikonoční, památka zesnulých 8-20 hodin
  • Na ostatní hřbitovy v obcích není přístup časově omezen.

Pronájem hrobového místa - ceny nájemného od 1.1.2020

Kalkulace ceny vychází z nájemného z pozemků pro hrobová místa ve výši 10,-Kč za 1 m2 na 1 rok. Cena je navržena podle Cenového věstníku č. 01/2019 MF ČR ze dne 28.11.2018. S každým následujícím m2 se cena zvyšuje o 10,-Kč.

Další složkou konečné ceny je poplatek za služby, který je stanoven podle skutečných nákladů vynaložených na údržbu veřejných pohřebišť v Nové Pace a v osadách. Poplatek je stanoven ve výši 110,-Kč na 1 rok.

Říjen na přibyslavském hřbitově Konečná kalkulace nájemného za hrobové místo včetně služeb je tedy ve výši 120,-Kč za 1 m2 na 1 rok. Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva o nájmu se sepisuje na 10 let, činí konečné nájemné včetně poplatku za služby 1.200,-Kč za 1 m2. S každým započatým m2 se cena zvyšuje o 100,-Kč.

Druh hrobového místa Cena na 10 let
hřbitov Nová Paka a hřbitovy na osadách
Hrobové místo do 1 m2 1.200,- Kč
Hrobové místo do 2 m2 1.300,- Kč
Hrobové místo do 3 m2 1.400,- Kč
Hrobové místo do 4 m2 1.500,- Kč
Hrobové místo do 5 m2 1.600,- Kč
Každý další započatý 1 m2 Zvýšení ceny o 100,- Kč

Osady: Přibyslav, Valdov, Pustá Proseč, Studénka, Štikov, Vrchovina, Podlevín

Vzhledem ke skutečnosti, že platby za nájemné a podpis smlouvy nejsou sladěny do jednoho data, bude od 1.1.2020 společně s platbou sepsána i nová smlouva.

Ceny nájemného a Smlouvu o nájmu schválila rada města Nová Paka dne 9.10.2019.

Poplatky za hřbitovní práce a služby

S účinností od 1.1.2017 jsou stanoveny tyto poplatky za hřbitovní práce a služby
(schváleno Radou města Nová Paka dne 16.12.2016) :

Druh práce Cena letní Cena zimní
Vykopání hrobu nad 120 cm v Nové Pace vč. přípravných prací a záhozu 3500,- Kč 4500,- Kč
Vykopání hrobu nad 120 cm v ostatních obcích vč. přípravných prací a záhozu 4000,- Kč 5000,- Kč
Poplatek za prohloubení hrobu 500,- Kč
Manipulace s hrobovým zařízením 800,- Kč
Uložení urny, vyzvednutí urny 300,- Kč
Vsyp do vsypové loučky 600,- Kč
Exhumace zetlelých ostatků bez kopání a záhozu 500,- Kč

Z přibyslavského hřbitova je nádherný pohled na Sněžku

 

Komeční informace - v Nové Pace funguje nová pohřební služba


Veřejná zeleň

Komunikace

Správa

Veřejná sportoviště

Doplňková činnost


Kontakty

Technické služby Nová Paka
Na Horce 77, 509 01 Nová Paka
Telefon: 493 723 638
IČO: 60114584
info@tsnovapaka.cz